میراث زمان E-mail:p.soleymani@yahoo.com Mob:09131982338 http://miraszaman.mihanblog.com 2020-04-03T04:06:43+01:00 text/html 2018-01-22T19:32:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی با مهربانان مهربان باشیم http://miraszaman.mihanblog.com/post/371 <p>هرگز، به آدمهای مهربان زخم نزنید </p> <p>آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه، هرگز احساس حماقت نمیکنند </p> <p>چون خوب بودن برای آنها عادت شده، </p> <p>آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند. </p> <p>آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند... </p> <p>آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند </p> <p>که نبینند، نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند... </p> <p>هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست، سکوتشان را به پای بی عیب بودن خودمان نگذاریم... </p> <p>مهربان باشیم با مهربانان </p> text/html 2018-01-14T17:32:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی سخن بزرگان http://miraszaman.mihanblog.com/post/370 <p>به می عمارت دل کن که این جهان خراب/بر سر آن است که از خاک ما بسازد خشت </p> <p>"حضرت حافظ" </p> text/html 2017-12-28T11:32:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی بی شعوری http://miraszaman.mihanblog.com/post/369 <p>بیشعوری یعنی؛ </p> <p>اونقدری که بعضی از آدما بیشعورن، خود بیشعور اینقدر بیشعور نیست... </p> text/html 2017-12-01T19:57:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی حامی بی پناهان باشیم http://miraszaman.mihanblog.com/post/368 <p>به کجای این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ بنازیم که مردمش همه چیز رو سوژه خنده میکنند و باهاش اوقات خودشون و می‌گذرانند، مثلا به خوشی... </p> <p>به جای مجید و محسن صدا زدن گربه ها بهتر نیست به فکر سیر کردن شکم اونها، تامین امنیت و آرامش اونها باشیم؟! از این بشر، از این اشرف مخلوقات بیشتر از اینها بر میاد... </p> <p> "حامی بی پناهان باشیم" </p> text/html 2017-10-11T19:56:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی احترام به حیوانات http://miraszaman.mihanblog.com/post/367 <p>از امیر المؤمنین (ع) نقل گردیده: </p> <p>روزی پیامبر اکرم (ص) مشغول وضو بودند. در این اثنا گربه ای خانگی به آن حضرت پناه آورد. آن حضرت پی بردند که این گربه تشنه است. پس ایشان ظرف آبی را که با آن وضو می ساختند به طرف گربه نزدیک برده تا آب بنوشد. سپس آن گربه از آب درون ظرف نوشید و پیامبر با باقیمانده آب وضو ساختند. </p> <p>« النوادر للسید فضل الله الراوندی _رحمة الله تعالی علیه: صفحه 39 » </p> text/html 2017-02-02T12:55:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی درد دنیا http://miraszaman.mihanblog.com/post/366 <p>در دنیایی که هیچ چیزش ایده آل نیست، هرگز توقع نداشته باش با تو آن گونه رفتار کنند که تو رفتار میکنی... </p> text/html 2016-06-24T18:42:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی "پایان" http://miraszaman.mihanblog.com/post/365 <p>روزی خواهد آمد که غصه هامان کمتر از قصه هایمان باشد و تنها رنگ زیبای زندگیمان، سیاهی. روزی خواهد آمد که تنها نغمه دلنواز زندگیمان، صدای شیون گاه به گاه کسانی باشد که گویی روزی دوستمان داشته اند. آن روز، تنها پناهمان سایه سنگین تکه سنگی است ستبر و بی آوا، نه گوشی است برای شنیدن، نه چشمی برای دیدن و نه کلامی برای گفتن."پیمان" </p> text/html 2016-06-24T18:40:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی "کودکی" http://miraszaman.mihanblog.com/post/364 <p>دلم هوای قاصدکی کرده است، تا کودکی ام را که روزگاری بدستش سپرده بودم باز پس بگیرم... "پیمان" </p> text/html 2016-06-24T18:38:00+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی "نذر" http://miraszaman.mihanblog.com/post/363 <p>امروز به درگاهش نشستم و کاسه خالی دلم را نذر نگاه دوباره تو کردم... "پیمان" </p> text/html 2016-02-25T04:47:11+01:00 miraszaman.mihanblog.com پیمان سلیمانی روزبهانی تنهایی http://miraszaman.mihanblog.com/post/362 و من در پس تنهایی خود تو را میخواندم، بگذار كه باشم<br>بگذار كه زندگی كنم تو را مادامی كه هستم... "پیمان"<br>