تاریخ : سه شنبه 1393/07/1 | 09:51 ب.ظ | نویسنده : پیمان سلیمانی روزبهانی

نشانه های فرهنگی، همچون نشانه های طبیعی، عام و بی زمان است ، و لذا هندسه را می توان با قوامینی همتراز قوامین علمی تبیین کرد. نقش های هندسی اسلامی، آینه یک تمایل فرهنگی است. این تمایل همان گریز از طبیعت و میل به انتزاع هندسی است. در هم آمیختن نقش و زمینه، بازتاب جهان بینی خاص اسلامی است که قدرت را مختص خداوند متعالی می شمارد که همه مراتب نزد وی یکسان است پس نقش های هندسی اسلامی زاده یک مقصود هنری است که نگاره های طبیعت گرای کلاسیک را تغییر و به مدار فرهنگی کاملآ متفاوتی وادار کرد.
از میان دانش های روز، از جمله ریاضات و هندسه و آن ها که علوم خالص به شمار می آمدند، برخی نقش آفرینی بیش تری یافتند و کار ساز شدند.ریاضیات، به دلیل استحکامی که در ذات خود داشت و به دلیل اتکاء بر " عدد " نمادهائی از مفهوم برابری را میان افراد جامعه می نمایاند.و چنان که " بنیامین فارینگتن " می گوید، " تا نیمه، طعم و بوی " دموکراسی " می دهد; ضمن اینکه عدد، موجودیتی مفهومی خود که زاده از " منطق " بود را هرگز در سطح ثانوی یا فرعی قرار نمی داد.
ویلیام موریس (William Morris) می گوید: "معماری شامل تمام محیط فیزیکی است که زندگی بشری را احاطه می‎کند و تا زمانی که عضوی از اجتماع متمدن هستیم، نمی‎توانیم از معماری خارج شویم، زیرا معماری عبارت است از مجموعه تغییرات و تبدیلات مثبتی که هماهنگ با احتیاجات بشر روی سطح زمین ایجاد شده است و تنها صحراهای دست نخورده از آن مستثنی هستند".و همان گونه که می دانید شکل کلی فضای معماری برانگیزاننده ادراک مخاطب خود خواهد بود. هندسه بدلیل نفی هرگونه هرج و مرج فضائی به رشد رسیده را بوجود می آورد و در رشد شخصیت مخاطب خود نقشی ویژه دارد. آری هندسه تا نیمه طمع و بوی دموکراسی می دهد.
فلورو به اتکاء شناخت کاملی که از دانشمندان بزرگ پیش از افلاطون داشت ((سقراط، لیمورگوس، فیثاغورث و دیگران))، مفهوم افلاطونی ((خدا-هندسه دان)) را تفسیر می کند: ((...ریاضیات، در واقع، از آنجا که بر روی اعداد بنا شده است، چیز ها را به شکلی برابر توزیع می کند; هندسه، چنان که بر روی تناسبات بنا شده است ، چیزها را بر اساس شایستگی توزیع می کند. بنابراین هندسه هرج و مرج در دولت نیست، اما برعکس، در آن اثر گذاری مهمی را در زمینه متمایز کردن آدمیان خوب و بد اعمال می کند; به این شکل، که نه بر مبنای اهمیت یا بر حسب اتفاق، اما بر پایه تفاوت میان عادت سوء و خصیصه خوبشان پاداش می گیرند.این سیستم هندسی همان سیستم متکی بر تناسب است که خدا بر چیزها اعمال می کند و، ((تینداروس)) عزیز، این همان است که عدالت و احقاق حق نامیده می شود. این سیستم به ما یاد می دهد که باید عدالت را مانند برابری مورد توجه قرار دهیم اما نه برابری را مانند عدالت; و بنابراین، آنچه که اکثریت آمال خود قرار می دهند از تمامی بی عدالتی ها بزرگتر است و خدا آن را از دنیا دور کرده. زیرا غیر قابل عملی کردن بوده است; اما او توزیع ثروت ها بر اساس شایستگی را از طریق ثبات بخشیدن به آن بر مبنای هندسه، یعنی بر حسب تناسب و قانون، مورد حفاظت قرار می دهد و نگاهش می دارد.))
سید حسین نصر در کتابش به نام علم در اسلام بر اهمیت هندسه در معماری اسلامی می گوید: " عشق مسلمانان به ریاضیات، خاصه هندسه و عدد، مستقیمآ به لب پیام اسلام مربوط است ، که همانا عقیده توحید است و افزود که در جهان بینی اسلامی ویژگی تقدس ریاضیات در هیچ جا بیشتر از هنر ظاهر نشده است ; در هنر ماده به کمک هندسه و حساب شرافت یافته ، و فضائی قدسی آفریده شده که در آن حضور همه جایی خداوند مستقیما انعکاس یافته است.
نقشهای هندسی بی نهایت گسترش پذیر ، نمادی است از بعد باطنی اسلام و این مفهوم صوفیانه " کثرت پایان ناپذیر خلقت ، فیض وجود است که از احد صادر می شود: کثرت در وحدت " ابن خلدون می گوید: باید دانست که هندسه ذهن را روشن و فکر را مستقیم می سازد.جمله براهین آن بس روشن و بسامان است. بعید است که به استدلال هندسی خطا راه یابد، زیرا که سخت متقنن و منظم است. لذا فکری که پیوسته خود را به هندسه وا می دارد، بعید است که به خطا در افتد....همچنین دانشمندان هندسه را قادر به برانگیختن روح برای تعمق در مراتب عالیتر ادراک می دانند.
بورکهارت در کتاب اصلی خود در زیبا شناسی، که در سال ۱۹۶۷. م با نام هنر مقدس در شرق و غرب از فرانسه به انگلیسی ترجمه شد می گوید: آفت اصلی که باید از آن احتراز کرد این ذهنیت عالمانه است که به همه آثار هنری از قرون گذشته چون پدیده هایی صرفآ تاریخی نظر می کنند که به گذشته تعلق دارد و ارتباط آن با زندگی امروز بسی ناچیز است....باید پرسید در هنر اجداد ما چه چیزی بی زمان است.اگر این را تشخیص دهیم خواهیم توانست از این در ساختار دائمی زندگی عصر خود استفاده کنیم.
منبع:
علم در اسلام نوشته: سید حسین نصر
هندسه و تزئین اسلامی نوشته: مهرداد قیومی
ریشه ها و گرایش های نظری معماری نوشته: منصور فلامکی

 
طبقه بندی: مبانی نظری مرمت و معماری، بزرگان تاریخ ،

نام:گاسپار مونژ (Gaspard Monge)
تولد: 19 می 1746 - بون، فرانسه
درگذشت: 28 ژولای 1818، در هفتاد و دو سالگی در پاریس
ملیت: فرانسوی
شهرت: ریاضی‌دان: هندسه ترسیمی

گاسپار مونژ در نهم می 1746 در شهر کوچک بون واقع در فرانسه متولد شد. مونژ که فرزند کاسب دوره گردی بود، تا شانزده سالگی به تیز کردن چاقو و قیچی و غیره می پرداخت. وی با وسایلی که به دست خود ساخته بود، نقشه بزرگی از وطن خود تهیه کرد که مورد توجه و تحسین فراوان واقع شد و نقشه او را در فرمانداری نصب کردند. وقتی که انقلاب در 1789 آغاز شد، مونژ در زمره شناخته شده ترین دانشمندان فرانسوی بود. او که عضو بسیار فعال فرهنگستان علوم بود شهرتی در ریاضیات و فیزیک و شیمی کسب کرده بود، به عنوان ممتحن دانشجویان افسری نیروی دریایی، شاخه ای از مدارس نظامی فرانسه را رهبری می کرد که در آن زمان عملاً تنها مؤسسات نظامی بودند که تعلیمات علمی شایسته ای به دانشجویان خود می دادند و این مقام وی را در هر بندری که از آن دیدار می کرد با دیوانسالاری در تماس می گذا شت که اندکی بعد تحت مدیریت او قرارمی گرفتند. این مقام همچنین وی را قادر ساخت که معدنهای آهن، کارخانه ذوب آهن و کارخانه های دیگر را ببیند و بدین ترتیب در کار فلز پردازی و مسائل فناوری خبره و صاحب نظر شود. علاوه بر این اصلاح مهمی که در 1776 در روش تعلیم در مدارس نیروی دریایی انجام داده بود، وی را برای تلاشهایی آماده ساخت که در زمان انقلاب برای تازه کردن روش های علمی و فنی بر عهده گرفت.
 کار عملی مونژ، ریاضیات (شاخه های گوناگون هندسه و تحلیل ریاضی)، فیزیک، مکانیک و نظریه ماشینها را در بر می گرفت. اگرچه اطلاع از جزئیات خدمات مونژ به فیزیک بسیار ناچیز است، زیرا وی هرگز اثر عمده ای در این زمینه منتشر نساخت. خدمات اصلی وی متمرکز بودند بر نظریه گرما، صوت، برق ساکن، نورشناسی (نظریه سرابها). مونژ مردی شجاع و از دوستان ناپلئون بود و در سال 1798 به اتفاق او به کشور مصر رفت. در این سفر ناپلئون روانه سنت هلن گردید و مخترع هندسه ترسیمی و ایجاد کننده اصلی مدرسه پلی تکنیک هم تمام عناوین خود را از دست داد و از آکادمی رانده شد. مونژ در بیست و هشتم سال 1818 در هفتاد و دو سالگی در پاریس درگذشت. مخترع هندسه ترسیمی میراثی عظیم از خود به جا گذاشت زیرا ساختن ماشیهای مدرن و عمارات عظیم بدون کمک آن ممکن نیست.

منبع: http://www.ihoosh.ir 

طبقه بندی: بزرگان تاریخ ،

تاریخ : جمعه 1393/06/14 | 11:14 ق.ظ | نویسنده : پیمان سلیمانی روزبهانی

نویسنده، تاریخدان، زبانشناس، کتابشناس و اوستاپژوه برجستهٔ زرتشتی است که مدت ها موبدی زرتشتیان کرمان را برعهده داشت و ضمن تدوین ده ها عنوان کتاب، از جمله کتاب برجسته و ماندگار فرهنگ بهدینان، خدمات شایان ذکری به تاریخ و فرهنگ و ادبیات باستانی ایران، بویژه آئین آباء و اجدادیش (دیانت زرتشت)نمود.
وی در روز هفدهم آبانماه سال ۱۲۹۳خورشیدی برابر با سال ۱۲۸۳یزدگردی در شهر کرمان، پا به عرصهٔ وجود گذاشت. وی پس از طی دوران کودکی، نخست به مدرسهٔ پسرانهٔ زرتشتیان در کرمان رفت و مراحل بعدی آموزش خویش را، نخست در مدرسهٔ روزانه‌ای که میسیونرهای مسیحی در کرمان تأسیس کرده بودند و سپس در مدرسه‌ای شبانه روزی وابسته به انجمن مرسلین کلیسا، واقع در اصفهان ادامه داد. وی که به یکی از قدیمی‌ترین و ریشه دارترین خانواده‌های زرتشتی کرمان تعلق داشت، مطالعات ژرف خود در باب دیانت نیاکان خود و تمدن باستانی ایران را، از سنین جوانی آغاز نمود و همین موجبات آشنایی و همکاری‌های بعدی او با دانشمند برجستهٔ اوستاپژوه، یعنی ابراهیم پورداوود را فراهم ساخت. "سروشیان" با شاهنامه ی فردوسی انس و الفتی شگرف داشت و بخشهای عظیمی از شاهنامه را از حفظ کرده بود و به مناسبت در گفته‌ها و نوشته‌های خود بدان استناد می‌جست.
وی زندگی خویش را از راه کشاورزی و باغداری می‌گذرانید و مناعت طبعی عجیب داشت.طوریکه درب منزل او واقع در محلهٔ زریسف کرمان، همواره به روی محققین و پژوهشگران و سایر علاقمندان به تاریخ ایران باستان و دیانت زرتشتی گشوده بود و او ضمن پذیرایی از افراد انبوهی از اطلاعات ناب تاریخی، فرهنگی، ادبی و... را بدانان می‌آموخت و از چشمهٔ "اوستا" و "شاهنامه" سیرابشان می‌کرد.
سرانجام وی در طی آخرین سفری که به قصد دیدار با فرزندانش از "کرمان" به "تهران" کرده بود، در این شهر دچار حملهٔ قلبی گردید و در روز دهم اسفندماه سال ۱۳۷۷ خورشیدی درگذشت. جسد او، به زادگاه و شهر آباء و اجدادیش کرمان (که بسیار مورد علاقهٔ او بود) منتقل و در گورستان زرتشتیان این شهر دفن گردید.
برخی از آثار ایشان:
• فرهنگ بهدینان، اثری که "سروشیان" را بیشتر به واسطهٔ همین کتاب می‌شناسند و مشتمل بر واژه نامهٔ گویش یا زبان دری زرتشتی است.
• سوادآموزی و دبیری در دین زرتشت
• به یاد پیر مُغان
• روشنائی بخش
• تاریخ زرتشتیان کرمان در چندصدسال اخیر
• پندنامهٔ محمّد(ص) دربارهٔ رفتار با مردم مغلوب
• شاهنامهٔ هخامنشیان
• پاک تن
• آب، گرمابه و پاکیزگی نزد زرتشتیان
• کتاب چاشت 
  و....

منبع:
• مزداپور، کتایون،سروش پیرمغان(یادنامهٔ جمشید سروشیان)، انتشارات ثریّا، چاپ:۱۳۸۱، صفحه ی:۱۱۶
• دانشور، محمد، چهره‌های ماندگار، انتشارات مرکز کرمان شناسی، چاپ:۱۳۸۸، جلد اول، صفحه ی:۲۵۱ تا ۲۵۳
• دست نوشته‌ها و خاطرات منتشرنشدهٔ "دکترمجید ملک محمدی"

طبقه بندی: بزرگان تاریخ ،

تاریخ : شنبه 1392/11/19 | 07:37 ق.ظ | نویسنده : پیمان سلیمانی روزبهانی

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی (زادهٔ ۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی در بعلبک، درگذشتهٔ ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان) حکیم، فقیه،عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت. در حدود ۹۵ کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم،عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک بر جای مانده است. به پاس خدمات وی به علم ستاره‌شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ را به نام او سال «نجوم و شیخ بهایی» نامگذاری کرد.
هنر معماری شیخ یادگارهای زیادی دارد كه در تاریخ اصفهان و ایران، بلكه جهان، پرآوازه است. این دانشمند بزرگ در این زمینه منشأ آثار گران‌قدری شد مهم‌ترین خدمات شیخ‌بهایی در رونق بخشیدن به شهر اصفهان عبارتنداز:
مسجد امام، ساعت شاخص اوقات شرعی، حمام شیخ بهایی، شهر نجف‌آباد و طرح تقسیم آب زاینده‌رود كه در برای اطلاعات بیشتر به مقاله شیخ بهایی اسوه علم و تقوا  و سازهای معروف شیخ بهایی مراجعه کنید.
 
آثار معماری و مهندسی شیخ بهائی:
 
 اول: آثاری که نسبت آنها به او قوی است، مانند اثر مهندسی تقسیم آب زاینده رود برای هفت ناحیه از نواحی اصفهان که خصوصیّات آن بتفصیل در سندی که به طومار شیخ بهائی شهرت دارد آمده است.
دوم: آثاری که به گزارش منابع به بهائی منتسب است، مانند طرّاحی کاریز نجف آباد معروف به قنات زرّین کمر، تعیین دقیق قبلة مسجدشاه اصفهان، طرّاحی نقشة حصار نجف، طرّاحی و ساخت شاخص ظهر شرعی در مغرب مسجد شاه اصفهان و نیز در صحن حرم مطهّر حضرت رضا علیه السلام، طرح دیواری در صحن حرم حضرت علی علیه السلام در نجف اشرف به قسمی که زوال شمس را در تمام ایّام سال مشخص می کند،
طرّاحی صحن و سرای مشهد مقدّس به صورت یک شش ضلعی، اختراع سفیدآب که در اصفهان به سفیدآب شیخ معروف است، ساختن منارجنبان، طرّاحی گنبد مسجدشاه اصفهان که صدا را هفت مرتبه منعکس می کند، وساختن ساعتی که نیاز به کوک کردن نداشت(مدرّس تبریزی،ج3،ص305؛ امین،ج 9،ص240؛ نعمه،ص55ـ56؛بهاءالدین عاملی،کلیات، مقدمة نفیسی،ص51؛ هنرفر، ص455؛ رفیعی مهرآبادی، ص467،471؛ همایی، ج،ص17)
 
 سوم: آثاری که انتساب آنها به شیخ افسانه آمیز است و بیشتر نبوغ و شخصیّت نادر بهائی دستمایة انتساب این خوارق عادات و افسانه های تاریخی به وی شده است، مانند حمّام معروف شیخ بهائی در اصفهان که می گویند مدت زیادی آب آن تنها با نور شمعی گرم بوده است (مدرّس تبریزی، همانجا؛ نعمه،ص55؛ بهاءالدین عاملی، کلیات، مقدمة نفیسی، ص52؛ رفیعی مهرآبادی، ص 397،407).

منبع:
- ویكی پدیا
- دین و دولت در عصر صفوی. چاپ دوم، مریم میر احمدی، ص71، انتشارات امیر كبیر
- یاد نامه علامه مجلسی، ویژه نامه رسالت، ص 30 به نقل از محمد باقر ابطحی
-  راهنمای  خراسان، علی شریعتی با تلخیص، ص 142
-  علامه مجلسی، سید مصلح الدین مهدوی، ص 282
- دین و دولت در عصر صفوی، ص 71، مریم میر احمدی، انتشارات امیركبیر

 
طبقه بندی: بزرگان تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران و جهان،

تاریخ : دوشنبه 1392/08/27 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : پیمان سلیمانی روزبهانی

دانیال در باور ادیان ابراهیمی یکی از پیامبران بنی اسرائیل(قرن هفتم پیش از میلاد) است. دانیال به زبان عبری به معنای «خدا قاضی من است» می‌باشد. در سال ۶۰۶ پیش از میلاد وی را به دربار «بخت النصر» پادشاه بابل به اسارت بردند. وی در آنجا به علوم کلدانیان و زبان مقدس واقف گردید و در حکمت از آنان پیشی گرفت. اولین واقعه‌ای که سبب نفوذ دانیال نبی گردید تعبیر خواب نبوکد نصر بود. بدین گونه ادعای پیغمبری نمود و مورد توجه آن پادشاه قرار گرفت. وی به همراه عده‌ای از قوم یهود به ایران مهاجرت نمود و در شوش ساکن شد و در آنجا درگذشت.  دانیال نبی بسیار مورد توجه کوروش هخامنشی بوده که در زمان دا ریوش به وزارت رسید.

دانیال در دربار نبوکد نصر
در سال سوم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهـودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با سپاهیان خود به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود. خداوند اجازه داد که او یهویاقیم را به اسارت گیرد و ظروف مقدس خانه خدا را غارت کند. او کسانی را که اسیر کرده بود با خود به معبد خدای خویش در بابل برد و ظروف را در خزانه معبد گذاشت. نبوکدنصر به وزیر دربار خود اشفناز دستور داد از میان شاهزادگان و اشراف زادگان یهودی اسیر شده، چند تن را انتخاب کند و زبان و علوم بابلی را به آنان یاد دهد. این افراد می‌بایست جوانانی باشند بدون نقص عضو، خوش قیافه، با استعداد، تیزهوش و دانا، تا شایستگی خدمت در دربار را داشته باشند.

منبع:

• کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، ۱۳۷۹
• ویکی‌پدیای انگلیسی، Daniel، بارگرفته شده در ۲۰ آوریل ۲۰۱۲

 
طبقه بندی: فرهنگ و تمدن ایران و جهان، بزرگان تاریخ ،

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic