تبلیغات
میراث زمان - نمونه سوالات درس آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی

1- برای جلوگیری از ویرانی ها و پیشرفت خرابی در بناها، در درجه اول باید:
1) آسیب ها و عارضه ها را پوشاند
2) با تعادل مبارزه کرد
3) با آسیبها و عارضه ها مبارزه کرد
4) با عوامل مبارزه کرد
2- کدامیک از عوامل زیر به ماندگاری بناهای مرمت شده کمک بیشتری می‌کند؟
1) تکیه بر تاریخ و بازتاب دادن آموزش‌های تجربی آن.
2) پیوند دادن و یگانه کردن شکل و ماده.
3) جداسازی بناهای ارزشمند مرمت شده از بناهای دیگر مجاورش.
4) زنده نگه داشتن فضا (یا فضاهای) درونی و کارآی بنا
3-در شکل مقابل باز شدن آجرکاری به علت است؟
1) کشش حاصل از فشار است.
2) نیروی فشاری است.
3)نیروی برشی و فشاری است.
4) نیروی کششی و فشاری است.
4- مفاد بندهای زیر در کدام یک از منشورهای بین‌المللی اشاره گردیده است؟
مفهوم اثر تاریخی نه تنها شامل ساخته‌های معماری منفرد است، بلکه فضای شهری و مناظری را که شاهد گویایی از یک تمدن خاص، از یک تحول مشخص و از یک حادثه تاریخی است را نیز شامل می‌گردد ..........
1) مفاد بندهای 1 و 3 و 5 قطعنامه آمستردام 1975
2) مفاد بندهای 1 و 6 و 7 قطعنامه ونیز در سال 1964
3) مفاد بندهای 4 و 5 و 7 منشور بورا
5- هشت اثر ثبت شده جهانی ایران کدامند؟
1) بیستون، تخت جمشید، میدان نقش جهان، گنبد قابوس، بازار تبریز، کلیساهای آذربایجان، شیخ صفی الدین اردبیلی
2) بیستون، سلطانیه، تخت سلیمان، پاسارگاد، تخت جمشید، چغازنبیل، منظر فرهنگی بم، میدان نقش جهان اصفهان
3) چغازنبیل، شیخ صفی الدین اردبیل، بازار تبریز، پاسارگاد، میدان نقش جهان اصفهان، یزد، تخت جمشید، منظر فرهنگی بم
4) سلطانیه، بیستون، چغازنبیل، تخت جمشید، تخت سلیمان، گنبد قابوس، کلیساهای آذربایجان، پاسارگاد
6)سه شاخصه موجود در پدیده میراث فرهنگی را توضیح دهید.
7)خلاصه نظریه بوئی تو را در چهار محور توضیح دهید.
8)درباره پاکسازی سبکی توضیح دهید.
9)آثار میراث جهانی ایرانیان را نام ببرید.
10)بر اساس ماده 1 قطعنامه ونیز، اثر تاریخی را تعریف کنید.
11)درباره انجمن آثار ملی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، توضیح دهید.
12)درباره عوامل مخل داخلی و خارجی توضیح دهید.
13)درباره رابطه بین عارضه، عدم تعادل، و عامل مخل؛ با ذکر یک مثال توضیح دهید.
14)چهار نکته مهم در حفاظت را توضیح دهید.
15)استفاده از کمربند فلزی برای کنترل تَرکهای گنبد، زیر محور خنثی، چه معایبی دارد؟
16)چهار وجه تفاوت یک ترک کهنه و نو را توضیح دهید.
17)چهار مورد از عوامل مخل داخلی؛ و چهار مورد از عوامل مخل خارجی را فقط نام ببرید.
18)چهار آلاینده مهم موجود در هوا که بر بناهای تاریخی تأثیر منفی دارند، فقط نام ببرید.
19)منشور آتن درباره بکارگیری سبکهای جدید در محوطه های باستانی چه نظری دارد؟
20)نظریه منظر سازی راسکین را توضیح دهید.
21)درباره شناخت گذشته یک بنای تاریخی توضیح دهید.
22)چهار مورد از تخلفات حوزه میراث فرهنگی را فقط نام ببرید.
23)چهار مورد از فعالیتهای لیست حفاظت را فقط نام ببرید.
24)درباره نصب شمع مرکب در پشت دیوارهای بلند و طویل، با رسم شکل توضیح دهید.
25)منظور از مرمت در معنای عام چیست؟

 
طبقه بندی: آزمون های کلاسی،

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی