تبلیغات
میراث زمان - دروه های تاریخی ایران
تاریخ : پنجشنبه 1392/11/24 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : پیمان سلیمانی روزبهانی
دوران باستان
نیا-عیلامی ۳۲۰۰–۲۷۰۰ پ.م.
عیلام ۲۷۰۰–۵۳۹ پ.م.
منائیان ۸۵۰–۶۱۶ پ.م.
شاهنشاهی
ماد ۶۷۸–۵۵۰ پ.م.
هخامنشیان ۵۵۰–۳۳۰ پ.م.
سلوکیان ۳۱۲–۶۳ پ.م.
اشکانیان ۲۴۷ پ.م.–۲۲۴ پس از میلاد
ساسانیان ۲۲۴–۶۵۱
سده‌های میانه
امویان ۶۶۱–۷۵۰
خلافت عباسیان ۷۵۰–۱۲۵۸
زیاریان ۹۲۸–۱۰۴۳
صفاریان ۸۶۷–۱۰۰۲              
آل بویه
۹۳۴–۱۰۵۵
سامانیان ۸۷۵–۹۹۹              
غزنویان ۹۶۳–۱۱۸۶
سلجوقیان ۱۰۳۷–۱۱۹۴
خوارزمشاهیان ۱۰۷۷–۱۲۳۱
ایلخانان ۱۲۵۶–۱۳۳۵
چوپانیان
۱۳۳۵–۱۳۵۷
مظفریان ۱۳۳۵–۱۳۹۳                 
جلایریان
۱۳۳۶–۱۴۳۲
سربداران ۱۳۳۷–۱۳۷۶                 
تیموریان ۱۳۷۰–۱۴۰۵
قراقویونلو
۱۴۰۶–۱۴۶۸   
آق‌قویونلو ۱۴۶۸–۱۵۰۸                           
معاصر اولیه
صفویان ۱۵۰۱–۱۷۳۶
افشاریان ۱۷۳۶–۱۷۴۷
زندیان
۱۷۶۰–۱۷۹۴
افشاریان ۱۷۴۷–۱۷۹۶               
قاجاریان ۱۷۹۶–۱۹۲۵
معاصر
دودمان پهلوی ۱۹۲۵–۱۹۷۹
دولت موقت ایران ۱۹۷۹–۱۹۸۰
جمهوری اسلامی ۱۹۸۰–امروز

منبع: ویكی پدیا


طبقه بندی: فرهنگ و تمدن ایران و جهان،

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی